Skip available courses

Available courses

Kursen introducerar ämnet teologi och ger en bred översikt över kristna doktriner och praxis, inklusive grundläggande frågor om Gamla och Nya testamentet.

För inlämningsuppgifter kopplade till minicampus

Learn Greek - the key to understanding the New Testament.

Mini Campus Rapportering

Mentorsprogrammet i Församlingsledarutbildningen