Tillgängliga kurser

TE 105 Introduktion till teologi (Diploma)

Kursen introducerar ämnet teologi och ger en bred översikt över kristna doktriner och praxis, inklusive grundläggande frågor om Gamla och Nya testamentet.

Lärare: Pavel Hoffman

MiniCampus 16-17/2-18

För inlämningsuppgifter kopplade till minicampus